Na het annuleren van de Meppel City Run dit voorjaar leefde iedereen met het idee dat we een jaar later alsnog ‘gewoon’ de 9e editie van dit geweldige evenement zouden kunnen organiseren. Op dit moment is het echter nog steeds uiterst onzeker of je van start kunt op 30 mei 2021; dat is namelijk de datum die we voorlopig hebben geprikt.

Steun van provincie en gemeente
Na het opkomen van de tweede golf leek er weinig perspectief te zijn maar intussen gloort er toch weer enige hoop dat we de Meppel City Run, mogelijk in aangepaste vorm, kunnen organiseren. We weten ons daarbij gesteund door de gemeente Meppel en de Provincie Drenthe die zich in de basis positief opstellen ten aanzien van plannen die we ontwikkelen. De organisatiecommissie is inmiddels weer enkele keren virtueel bij elkaar geweest. Voorlopig wachten we de ontwikkelingen nog even af.

Routekaart Rijksoverheid
We richten ons op de routekaart van de Rijksoverheid. Deze kaart kent vier risiconiveaus. Bij het niveau ‘waakzaam’ zijn bijvoorbeeld evenementen denkbaar met 250 deelnemers in de buitenlucht. Als we dan bijvoorbeeld zouden werken met 4 gescheiden groepen dan komen we in de buurt van een levensvatbaar scenario voor de Meppel City Run. Je zult begrijpen dat er qua organisatie behoorlijk wat financiële en logistieke vraagstukken zijn op te lossen. Bovendien is het gebruikelijk dat het een mooi feestje wordt en dat aspect mogen we niet uit het oog verliezen. Publiek, muziek en afterparty maken het evenement compleet!

Er liggen voor het organisatiecomité dus meer dan genoeg vraagstukken, die zijn op te lossen voordat we op 30 mei 2021 van start kunnen. Daarbij zijn we afhankelijk van ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Voorlopig houden we alle opties open en doen wij er alles aan  om de 9e editie van de Meppel City Run, wellicht in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden.