Als organisatie van de Meppel City Run hebben we besloten om het parcours van de 4 Engelse Mijlen te laten certificeren door de Atletiekunie, zodat je zeker weet dat je ook daadwerkelijk 4 Engelse Mijl aflegt! Elke vijf jaar moet het parcours opnieuw worden gemeten. Afgelopen zondag 14 april vond in alle vroegte de meting plaats.

Hoe verloopt zo’n meting eigenlijk? De Atletiekunie stuurt hiervoor een aantal speciaal opgeleide parcoursmeters, vrijwilligers met een Jones Oerth-teller op hun fiets, een geavanceerd apparaat dat de afstanden uiterst nauwkeurig kan meten.

Geijkte meetapparatuur is essentieel omdat de weersomstandigheden de meting kunnen beïnvloeden. Voor elke meting wordt de apparatuur gekalibreerd op een kadastrale ijkbasis, een recht stuk weg met een vastgelegde afstand, beschikbaar in elke gemeente.

Tijdens de meting fietst de parcoursmeter het traject. Om maximale nauwkeurigheid te garanderen, volgt de parcoursmeter de ideale looplijn. Daarom vindt de meting plaats om 6:30 uur ’s ochtends, om geen last te hebben van verkeersdrukte. Twee ervaren lokale atleten fietsen voor de parcoursmeter uit, zij kennen het parcours goed.

Na de meting berekent de parcoursmeter zijn waarnemingen en communiceert hij met de organisatie over het start- en finishpunt van het parcours. Dit wordt gedocumenteerd en gefotografeerd om eventuele onduidelijkheid te voorkomen.

Ons parcours is weer vijf jaar gecertificeerd, waardoor deelnemers er zeker van kunnen zijn dat hun prestaties nauwkeurig worden vastgelegd.

Wil je meer weten over hoe een parcoursmeting werkt en waarom de afstand op je horloge vaak afwijkt? Runnersworld heeft hier een interessant artikel over geschreven.